Seremonitype

SEREMONITYPE

Det er de nærmeste pårørende som bestemmer hvilken type seremoni som velges. Mange synes det er viktig at seremonitypen gjenspeiler den dødes liv med tanke på religion eller livssyn. Uansett hvilken type bisettelse du ønsker, kjenner vi til mulighetene. Sammen med dyktige samarbeidspartnere tilrettelegger vi etter dine ønsker.