Våre forpliktelser

Medlem av Virke GravferdVaranger og Tana Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd.

Dette er et kvalitetsstempel som innebærer at vi til enhver tid må følge bransjens krav og standarder.

Vi har forpliktet oss til å følge strenge etiske regler. Blant annet:


Aldri krenke den profesjonelle taushetsplikt og ikke misbruke fortrolige opplysninger.

De pårørendes behov og ønsker skal settes i fokus

Plikt til å ivareta de pårørendes interesser og yte best mulige veiledning og service

Sikre at pårørende til enhver tid på døgnet, også under høytider og ferier, kan få tilfredsstillende kontakt og bistand.

Plikter å gi de pårørende informasjon om muligheten til alternative varer, tjenester og muligheter som hører til gravferdsoppdraget.

Gi naturlig veiledning om priser og gi de pårørende skriftlig prisoverslag eller ordrebekreftelse med prisopplysninger

Grunnleggende respekt for de pårørendes livssyn og tradisjoner.

De pårørende står absolutt fritt i sitt valg av begravelsesbyrå.

Alle nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og bestemmelser forbundet med yrkesutøvelsen skal overholdes.