Ved dødsfall
Varanger og Tana Begravelsesbyrå
Varanger og Tana Begravelsesbyrå

DETTE MÅ DU TA STILLING TIL


I samtale med oss er dette noen av elementene som dere må ta stilling til

 

 • Begravelse eller bisettelse
 • Type seremoni
 • Gravsted
 • Dødsannonse
 • Minnesamvær
 • Syning
 • Gravmonument/urnenedsettelse/askespredning
Varanger og Tana Begravelsesbyrå

HVA MÅ JEG GJØR VED DØDSFALL?


Hva skal jeg gjøre ved dødsfall og hva må jeg ta stilling til?

 

Det er mange avgjørelser som skal tas, og mange føler det er mye å sette seg inn i. Derfor kan det være godt å få hjelp med planleggingen og gjennomføringen av en begravelse.


Dette er lurt å gjøre ved dødsfall: 

Kontakt nær familie og pårørende

Kontakt et begravelsesbyrå

Varanger og Tana Begravelsesbyrå

HENTING PÅ SYKEHUS ELLER INSTITUSJON


Ved dødsfall på sykehus eller institusjon tilkalles lege. Den avdøde flyttes til stedes kjølerom.

 

Ved dødsfall i hjemmet må pårørende selv ta kontakt med nærmeste legevakt.

 

Vi sikrer at dødsattest er skrevet slik at det er mulig å hente avdøde. Sammen med dere avtaler vi tidspunkt for transport av den avdøde. Dersom dere ønsker kan dere være tilstede ved henting og følge med transporten.

Varanger og Tana Begravelsesbyrå

DETTE GJØR VI NÅR DU KONTAKTER OSS


 • Vi spør om avdødes navn og hvor dødsfallet har skjedd
 • Vi avtaler eventuell henting av avdøde
 • Vi inviterer til en prat og vi møter deg gjerne i ditt nærmiljø når det passer deg. Under samtalen begynner vi planleggingen av gravferden.
 • Etter samtalen vil prest eller den som er ansvarlig for minneord under seremonien ta kontakt med dere.


Vi hjelper dere med planleggingen og gjennomføringen av gravferden. Vi har erfaring og er kjent med de ulike mulighetene i ditt distrikt. På den måten kan vi gjennom hele prosessen bistå dere slik at dere er kjent med alternativene som finnes. Vår jobb er å hjelpe dere slik at dere får den avskjeden dere ønsker.

Varanger og Tana Begravelsesbyrå

DETTE MÅ DU HUSKE PÅ VED DØDSFALL


Send inn skjema for arv og skifte til lensmann/tingrett/skifterett eller byfogdembete i avdødes bostedskommune i løpet av 60 dager etter dødsfallet.

 

 

Husk også melding til

 • Bank
 • Forsikringsselskap
 • Abonnementer
 • Telefonselskap
 • NRK-lisens
 • Post
 • El-verk
 • Borettslag/husvert
 • Biltilsynet
 • Tannlege/fastlege
 • Fagforeninger
 • Andre foreninger