Begravelser

SISTE BEGRAVELSER

11.05.1924 - 28.12.2021

Urnenedsettelse Vadsø kirkegård

18.01.1947 - 02.06.2022

Begraves fra Vadsø kirke

07.09.1949 - 15.04.2022

Begraves fra Vadsø kirke

14.03.1945 - 16.04.2022

Begraves fra Vestre Jakobselv kirke

11.07.1927 - 08.04.2022

Begraves fra Vadsø kirke

19.02.1947 - 04.04.2022

Begraves fra Båtsfjord kirke

21.12.1955 - 29.03.2022

Begraves fra Båtsfjord kirke

02.10.1944 - 28.03.2022

Begraves fra Vestre Jakobselv kirke

23.09.1932 - 16.03.2022

Begraves fra Nesseby kirke

26.06.1939 - 10.03.2022

Begraves fra Seida kirke

08.08.1941 - 05.03.2022

Begraves fra Vadsø kirke

20.05.1942 - 03.03.2022

Begraves fra Vadsø kirke

22.12.1946 - 21.02.2022

Begraves fra Austertana kirke

12.12.1942 - 11.02.2022

Begraves fra Vadsø kirke

10.02.1941 - 02.02.2022

Begraves fra Vadsø kirke

02.05.1937 - 31.01.2022

Begraves fra Båtsfjord kirke

13.12.1965 - 08.01.2022

Begraves fra Nesseby kirke

23. b. 1952 - 09. b. 2022

Hávdáduvvo Buolbmát girkus bearjadaga

28.11.1939 - 07.01.2022

Begraves fra Vadsø kirke

22.03.1974 - 23.12.2021

Begraves fra Båtsfjord kirke

29.04.1931 - 04.01.2022

Begraves fra Polmak kirke

12.07.1935 - 30.12.2021

Begraves fra Vadsø kirke

11.05.1924 - 28.12.2021

Minnestund med urnenedsettelse avholdes senere

02.07.1957 - 29.11.2021

Begraves fra Vestre Jakobselv kirke

12.12.1928 - 19.11.2021

Begraves fra Austertana kirke

Biret-Pier Niillas

Nils Anders Persen Varsi

8. b.1935 - 4. b. 2021

Begraves fra Polmak kirke

14.12.1936 - 09.11.2021

Begraves fra Vadsø kirke

21.10.1937 - 07.11.2021

Begraves fra Vadsø kirke

05.07.1959 - 25.10.2021

Begraves fra Båtsfjord kirke

03.07.1934 - 22.10.2021

Begraves fra Vestre Jakobselv kirke

07.09.1939 - 16.10.2021

Begraves fra Vadsø kirke

09.12.1941 - 11.10.2021

Begraves fra Vestre Jakobselv kirke

03.02.1946 - 07.10.2021

Begraves fra Båtsfjord kirke

17.07.1952 - 02.10.2021

Begraves fra Vadsø kirke

24.08.1947 - 02.09.2021

Begraves fra Vadsø kirke

09.02.1934 - 13.08.2021

Begraves fra Båtsfjord kirke

22.06.1930 - 12.08.2021

Begraves fra Vestre Jakobselv kirke

04.04.1946 - 04.10.2020

Urneseremoni i Båtsfjord kirke

10.10.1943 - 03.07.2021

Begraves fra Båtsfjord kirke

01.10.1931 - 13.06.2021

Begraves fra Vadsø kirke

03.02.1954 - 04.06.2021

Begraves fra Nesseby kirke

Begraves fra Båtsfjord kirke

28.08.1972 - 20.05.2021

Begraves fra Tana kirke

09.06.1970 - 14.05.2021

Begraves fra Vadsø kirke

23.08.1953 - 05.05.2021

Begraves fra Vadsø kirke

03.09.1932 - 11.05.2021

Begraves fra Vadsø kirke

15.09.1926 - 25.04.2021

Begraves fra Polmak kirke

28.05.1935 - 02.04.2021

Begraves fra Vestre Jakobselv kirke

04.06.1938 - 24.03.2021

Begraves fra Vadsø kultursal

10.04.1937 - 18.03.2021

Begravelsen har funnet sted i stillhet

26.05.1926 - 11.03.2021

Begraves fra Vadsø kirke

31.01.1949 - 26.02.2021

Begraves fra Tana kirke

03.08.1950 - 01.03.2021

Begraves fra Båtsfjord kirke

18.10.1935 - 09.02.2021

Begraves fra Vadsø kirke

05.04.1945 - 25.01.2021

Begraves fra Båtsfjord kirke

02.09.1958 - 10.01.2021

Begraves fra Vadsø kirke

24.11.1919 - 11.01.2021

Begraves fra Austertana kirke

23.02.1944 - 6.01.2021

Begraves fra Vadsø kirke

16.06.1948 - 6.12.2020

Begraves fra Nesseby kirke

27.01.1937 - 6.12.2020

Begraves fra Vadsø kirke

19.06.1971 - 5.12.2020

Begraves fra Vadsø kirke

18.08.1947 - 22.11.2020

Begraves fra Vadsø kirke

26.01.1933 - 11.11.2020

Begraves fra Vadsø kirke

13.11.1929 - 1.11.2020

Begraves fra Vestre Jakobselv kirke

05.02.1932 - 23.10.2020

Begraves fra Polmak kirke

05.06.1954 - 24.10.2020

Begraves fra Tana kirke

04.06.1935 - 01.10.2020

Begraves fra Vadsø kirke

27.03.1936 - 30.09.2020

Begraves fra Sirma kirke

12.01.1959 - 27.09.2020

Begraves fra Vadsø kirke

26.10.1924 - 25.09.2020

Begraves fra Vestre Jakobselv kirke